– SKUPINA C –

Řidičské oprávnění

Skupina C

od 21 let (18 let s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti s rozšířeným školením). Motorová vozidla s výjimkou traktorů o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7,5 tuny a maximálně osmi místy k sezení mimo místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg. Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje i k řízení vozidel skupiny C1. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B.

Řidičské oprávnění

Skupina C + E

od 21 let (18 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti). Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu C. Řidičské oprávnění skupiny C + E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B + E nebo C1 + E. Řidičské oprávnění skupiny C + E ve spojení s řidičským oprávněním skupiny D platí i pro jízdní soupravy spadající do skupiny D + E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny C.

Řidičské oprávnění

Skupina C1

od 18 let. Motorová vozidla, s výjimkou traktorů, o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3,5 tuny a nepřevyšující 7,5 tuny, s maximálně osmi místy k sezení mimo místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvšší povolené hmotnosti do 750 kg. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B.

Řidičské oprávnění

Skupina C1 + E

od 18 let. Jízdní soupravy o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 12 tun, složené buď z motorového vozidla skupiny C1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg nebo z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 3,5 tuny. Řidičské oprávnění skupiny C1 + E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B + E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny C1.