– FORMULÁŘE KE STAŽENÍ –

Ke spuštění formulářů je potřeba program Adobe Reader. V případě jakéhokoli problému nás prosím informujte na uvedených kontaktech.

Žádost o přijetí k výuce a výcviku (tzv. přihláška do autoškoly)

Přihláška do autoškoly je jednotná pro všechny autoškoly. Dokumenty je nutné vytisknou oboustranně.

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

Před prohlídkou je nutné vyplnit dotazník Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti.

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel (dále jen. „zdravotní způsobilost“)

Všeobecné podmínky & školní řád

Žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti