Přívěs k vozidlu

Home / Přívěs k vozidlu

Řidičský průkaz skupiny B+E

  • opravňuje k řízení soupravy motorových vozidel tvořené osobním automobilem a přívěsem o celkové hmotnosti nad 750 kg a jízdní soupravy, která nespadá pod skupinu B. Přípojné vozidlo nesmí překročit největší povolenou hmotnost 3500kg.
  • může získat osoba starší 18ti let
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search