Motocykl

Home / Motocykl

Řidičský průkaz skupiny AM opravňuje k řízení malého motocyklu nebo mopedu s maximální konstrukční rychlostí do 45 km v hodině může získat osoba starší 15ti let tyto vozidla mohou být navíc: dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW, tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW, čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

Řidičský průkaz skupiny A1

  • opravňuje k řízení motocyklu se zdvihovým objemem do 125 ccm a do výkonu 11 kW, poměr výkon/hmotnost přitom nesmí přesáhnout 0,1 kW/kg
  • může získat osoba starší 16ti let

Řidičský průkaz skupiny A2

  • opravňuje k řízení motocyklu s postraním vozíkem nebo bez něj do výkonu 35 kW a do poměru výkon/hmotnost 0,2 kW/kg
  • může získat osoba starší 18ti let
  • pokud vlatní žadatel skupinu řidičského oprávnění A1 a splňuje podmínku dvou leté praxe (držení ŘO sk. A1 min. 2 roky), skládá pouze doplňovací zkoušku z jízdy

Řidičský průkaz skupiny A

  • opravňuje k řízení motocyklu o výkonu nad 35 kW a nebo o poměru výkon/hmotnost nad 0,2 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj
  • může získat osoba starší 24 let a nebo 20 let, pokud splňuje podmínku níže:
    • pokud vlatní žadatel skupinu řidičského oprávnění A2 a splňuje podmínku dvou leté praxe (držení ŘO sk. A2 min. 2 roky), skládá pouze doplňovací zkoušku z jízdy
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search