Malá plavidla

Home / Malá plavidla

Ve smyslu § 13 vyhlášky o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel je vůdce malého plavidla oprávněn vést na všech vodních cestách České republiky malá plavidla.

Pro plavbu výhradně v České republice je určen průkaz vůdce malého plavidla:

Vůdce malého plavidla je oprávněn vést v zahraničí rekreační plavidlo, (malé plavidlo, kterým není provozována koncesovaná vodní doprava):

  • v oblasti I – na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, na kterých je oprávnění uznáváno, (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií)
  • v oblasti C – v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií a vykoná navíc teoretickou zkoušku z teorie plavby na moři).

Pro plavbu v České republice a v zahraničí je určen průkaz vůdce rekreačního plavidla a průkaz vůdce malého plavidla:

Podmínky, které musí žadatel splnit

Kategorie M20, M, S20, S:

  • věk nejméně 16 let,
  • úspěšné absolvování teoretické zkoušky alespoň pro kategorii M nebo M20, volitelně pak pro kategorii S nebo S20,
  • úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M a S.

Kategorie M24:

  • věk nejméně 20 let,
  • vlastnictví průkazu vůdce malého plavidla kategorie M nebo M a S alespoň 4 roky,
  • úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M24.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search