Autobus

Home / Autobus

Řidičský průkaz skupiny D

  • opravňuje k řízení motorových vozidel pro přepravu osob, která mají více než 8 míst k sezení, kromě místa řidiče. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg
  • může získat osoba starší 24 let a nebo 21 let za splnění podmínek:
    • absolvování vstupního školení na získání profesního průkazu v rozšířeném rozsahu
    • nebo pokud budete řídit vozidla Ministerstva vnitra používaných policií, Vězeňské služby ČR, ozborjených sil ČR, obecní policie, Hasičského záchranného sboru ČR a jednotek požární ochrany, celních orgánů nebo vozidla přo zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search